Werkwijze

Welke behandelingen kunt u verwachten? De verschillende integrale therapieën, behandelmethoden en disciplines van IZTA kunnen effectief zijn bij het verhelpen van fysieke klachten of bij het omgaan met cognitieve klachten na psychosociale en psychosomatische aandoeningen en problemen.

U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met angsten, rouw en/of verlies, stress, depressies, relatieproblemen of onzekerheid. Daarnaast kunnen de behandelingen van IZTA ook helpen bij het omgaan met chronische pijn of bij het leren omgaan met cognitieve klachten na het oplopen van letsel of na een diagnose.

Bij integrale zorg therapie worden de reguliere geneeskunde (westerse geneeskunde), complementaire geneeskunde (diagnostiek en behandeling volgens wetenschappelijke onderbouwing) en alternatieve geneeskunde (niet regulier, zonder wetenschappelijke onderbouwing) met elkaar verbonden.

Integrale zorgtherapie gaat uit van het standpunt dat lichaam en geest één zijn. Daarom kijkt IZTA bij behandeling van uw klacht(en) dan ook naar alle facetten van het menselijk lichaam zoals; fysiek, emotioneel, spiritueel en mentaal. Dit wordt een holistische benadering genoemd.

Bij integrale zorg therapie ligt de focus niet op bestrijding van de klacht/ziekte, maar juist op het bevorderen van uw gezondheid en uw kwaliteit van leven. Het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam wordt door middel van een behandeling gestimuleerd. Behandelingen zijn gebaseerd op aanrakingen, drukpunten, maar ook zorg voor het mentale aspect van uw klacht.

Omdat integrale zorg therapie een verbinding legt tussen de reguliere, complementaire en alternatieve geneeskunde, werken wij samen met een multidisciplinair team. Wanneer uw situatie hierom vraagt zal IZTA u doorverwijzen of een andere specialist betrekken. Uiteraard doen wij dit in overleg met u.

Hoe gaat IZTA te werk?

Wanneer u behoefte heeft aan een therapie om fysieke, emotionele en mentale uitdagingen aan te pakken, dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek vraag ik u naar uw situatie, uw klachten en belastbaarheid. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, op basis waarvan ik een behandelplan kan opstellen. Als we besluiten samen aan de slag te gaan, leg ik – indien nodig – ook contact met uw behandelend arts.

Bij de vervolgconsulten hoort standaard een voorgesprek en nazorg. Tijdens de voorgesprek, bespreken wij de effecten van de vorige consult en de wensen voor behandeling van dat moment. Alleen zo kan ik u de zorg geven die u nodig heeft en dat effectief is.